కడప జిల్లా వ్యాప్తంగా ముమ్మరంగా ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లపై కూంబింగ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు.

జిల్లా ఎస్పి అన్బురాజన్ ఐపిఎస్ గారి ఆదేశాల మేరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా ముమ్మరంగా ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లపై కూంబింగ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. సానిపాయ,లంకమల అటవీ ప్రాంతంలో చిన్నమండెం ఎస్ఐ హేమాద్రి,మైదుకూరు ఎస్ఐ సుబ్బారావు ఆధ్వర్యంలో స్పెషల్ పార్టీ సిబ్బందితోటి విస్తృతంగా ఆపరేషన్ నిర్వహించారు   Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedin

జిల్లా ఎస్పి అన్బురాజన్ ఐపిఎస్ గారి ఆదేశాల మేరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా ముమ్మరంగా ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లపై కూంబింగ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. సానిపాయ,లంకమల అటవీ ప్రాంతంలో చిన్నమండెం ఎస్ఐ హేమాద్రి,మైదుకూరు ఎస్ఐ సుబ్బారావు ఆధ్వర్యంలో స్పెషల్ పార్టీ సిబ్బందితోటి విస్తృతంగా ఆపరేషన్ నిర్వహించారు
Image

Image

Image

Image

 

Image

Big Size Prawns, Small Size Prawns, Boneless Apollo Fish, Etc., Available on our Services
Contact : 9154020111
Whatsapp : 9154020111